Kezdőlap

Munkácsy György (Nyíregyháza, 1914. okt. 18.Szeged, 1981. ápr. 14.): ref. lelkész, esperes. Iskoláit Nyíregyházán, a teológiát 1933-1940 között Debrecenben végezte. 1948-ban Sárospatakon vallástanári oklevelet szerzett. Segédlelkész volt Reformátuskovácsházán (1940-1941) és Nyírgyulajban (1941-1943), ahol 1944-ben lelkipásztorrá választották. 1946-tól Nyíregyházán vallásoktató lelkész, 1953-tól Szentesen, 1954-től haláláig Szegeden lelkipásztor. A csongrádi egyházmegye 1954-ben espressé választotta. 1955-től zsinati póttag, 1959-től zsinati rendes tag és tagja a Zsinati Tanácsnak. Jelentős közéleti tevékenységet folytatott. 1954-től Szentes város tanácsának, 1973-tól a Csongrád megyei Tanácsnak volt tagja.