Kezdőlap

Mutschenbacher Tivadar (Bp., 1881. máj. 29.Bp., 1965, márc. 27.): sebész. Orvosi tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte, 1905-ben orvosi oklevelet szerzett. 1906-tól Réczey Imre sebészeti klinikájára került, 1910-től tanársegéd lett. 1914-től 1921-ig a Verebély Tibor vezette I. sz. sebészeti klinika tanársegéde. 1917-től a bp.-i egy. magántanárrá képesítette. 1921-ben a Vöröskereszt Kórház ig. sebész-főorvosává nevezték ki és a Posta Betegbiztosító Intézet országos főorvosává választották. 1934-től egy.-i c. rk. tanár, a bp.-i egy.-en a sebészeti műtéttan előadója. A II. világháborút követően a Posta Betegbiztosító Intézet megszűnése után, 1952. jan.-tól a VIII. ker. Tanács Trefort utcai szakorvosi rendelőintézetének sebészetén dolgozott halálig. A Magyar Sebész Társaság 1935. évi XXI. Nagygyűlésének, a Magy. Orsz. Orvosszövetségnek, valamint a Budapesti Orvosok Szövetségének elnöke. Tudományos munkái az általános és baleseti sebészet legkülönbözőbb területeit ölelték fel.