Kezdőlap

Muzsnai László (Maroskeresztúr, 1897. okt. 31.Bp., 1983. szept. 10.): ref. lelkész, teológiai tanár. A gimnáziumot Marosvásárhelyen végezte. 1916-ban érettségizett. Teológiát Kolozsvárott (1916-1920), Montpellierben (1922), Genfben (1923), Princetonban (1926) és Montrealban (1927) tanult. A kolozsvári tudományegy. hallgatója volt 1916-19-ben. Princetonban „Sacrae Theologiae Magister” fokozatot (1926), Montrealban teol. doktori oklevelet (1927), Kolozsvárt teol. magántanári fokozatot (1933), valamint vallástanári oklevelet szerzett. Hitoktató segédlelkész volt Kolozsvárott (1920-1927), Bp.-en (1927-1936), vallástanár Bp.-en (1937-1953), majd különböző bp.-i egyházközségeknél segédlelkész nyugdíjba vonulásáig (1971). 1934-1937 között a losonci ref. lelkészképző szeminárumban filozófiát adott elő. Valláslélektannal foglalkozott és kiterjedt irodalmi munkásságot folytatott. Kéziratban is maradtak munkái, mint pl. „A Biblia logikája” c. könyve. – M. The mental evolution (Princeton, 1925); The doctrine of sin (Princeton, 1926); The psychology of religious conciousness (Montreal, 1927); A lélek rejtelmes világa (Bp., 1929); Az egyetlen bálványimádó állat és világa (Mezőtúr, 1930); Angol nyelvkönyv (Kováts Alberttel, Bp., 1932); Lelki problémák (Mezőtúr, 1935); A valami és a semmi logikai szerkezete (Bp., 1936); Magyar metafizika és logika (Bp., 1943). – Irod. Majsai Tamás: A tudós és segédlelkész (Ref. Lapja, 1983. 41. sz.).