Kezdőlap

Müller Kálmán, báró (Pest, 1849. márc. 8.Bp., 1926. nov. 4.): belgyógyász, egészségügyi szervező. Külföldi tanulmányai után 1874-ben Bp.-en gyakorló orvos. 1875-ben magántanár Bp.-en a hasbetegségek kór- és gyógytanából, 1884-ben rk. tanár. 1887-től a Rókus Kórház, majd a Duna-bal parti (pesti] kórházak ig.-ja. Markusovszky Lajossal és Kordnyi Frigyessel együtt az első szünidei orvostovábbképző tanfolyam szervezője. Az egészségtan előadója a műegy.-en és a bölcsészeti karon. 1897-től az Orsz. Közegészségügyi Tanács elnöke; az irányítása alatt kidolgozott reformjavaslatok jórészt megvalósítatlanok maradtak. 1911-ben a tbc elleni küzdelem kormánybiztosa. Az egészségügy terén végzett munkájáért bárói címet kapott. – Irod. Varga L.: M. K. (Orv. Hetil. 1960. 10. sz.)