Kezdőlap

Müller Lajos (Arad, 1902. aug. 15.Bp. 1967. ápr. 1.): könyvkiadó. Mint fiatal nyomdász bekapcsolódott a szakszervezeti mozgalomba. 1929-ben Bp.-en egy tüntetésen elfogták s Bécsbe toloncolták mint hontalant. Ott a Die Rothe Fahne és az Új Szó c. lapoknál dolgozott. 1930-ban hazajött, kapcsolatba került a 100%-kal. 1931-ben kizárták a szakszervezetből baloldali magatartása miatt. Számos esetben pénzbírságot, börtönbüntetést szenvedett. A II. világháború után számos verskötetet jelentetett meg (József Attila, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Zelk Zoltán stb.), az Új Európa Könyvtár Tudományos kiadványait, az Európa-regényeket. A Szabad Írás c. lap szerk.-je volt.