Kezdőlap

Müller Mihály (? , 1796. jan. 17.? , 1882. ápr. 7.): r. k. pap, író. 1818-ban szentelték pappá, majd káplán, 1831-től izsáki helyettes, 1832-től kiskunfélegyházi plébános, 1852-től kanonok és plébános Vácott, 1863-ban székesegyházi főesperes, majd olvasókanonok lett. Foglalkozott a jászkunok történetével s Vörösmarty hatása alatt eposzt írt eredetükről. – F. m. Emlékezet a jász-kunok eredetéről, s viszontagságairól, midőn a tekintetes jász-kun kerületek viszváltási százados ünnepöket Jász-Berény városában 1845-diki május hó 20-án megülnék (Szeged, 1845). – Irod. Chobot Ferenc: A váci egyházmegye történeti névtára (II., Vác, 1917); Prückler József: Éposz a jász-kun eredetről (A jászberényi jász múz. évkve, 1938 – 1943. Bp., 1943).