Kezdőlap

Nádass József (Bp., 1897. máj. 22.Bp., 1975. júl. 30.): költő, író, újságíró, József Attila-díjas (1959). A bp.-i Kereskedelmi Ak.-n tanult, majd tisztviselő volt. Az I. világháborúban fél lábát elvesztette. A Tanácsköztársaság idején a munkástanács tagja és a bp.-i Vörös Őrség propagandaosztályának vezetője. Emiatt a proletárhatalom bukása után 1920-ban Bécsbe emigrált, ahol a Kassák Lajos szerk. Ma munkatársa lett. Bécsen kívül évekig élt Prágában, Párizsban, Bukarestben, Berlinben. 1926-ban tért haza, az SZDP-ben dolgozott, előbb a Dokumentum, majd a Munka c. avantgardista folyóiratok főmunkatársa, ill. segédszerk.-je. 1928-30-ban Gaál Gábor Korunk c. lapjának mo.-i szerk.-je volt. 1931-ben elkobozták Te és ti c. kötetét és elítélték izgatás miatt. 1938-ban mozgalmi tevékenysége miatt ismét emigrációba kényszerült. Dániában, Svédo.-ban, majd Norvégiában élt, az ottani baloldali lapokban dolgozott. 1940-ben Norvégia német megszállása után hazatért. Mo.-ról tudósította a baloldali skandináv lapokat, emiatt a Gestapo feketelistájára került. 1944. márc. 19-én a németek letartóztatták és a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolták. 1945 után a külügymin. tájékoztatási osztályának vezetője, majd 1945-től 1948-ig a Népszava rovatvezetője volt, s Kortárs c. folyóirat egyik szerk.-je. 1956 után aktív szerepet játszott a kulturális élet kialakításában. 1957-ben bekapcsolódott az Élet és Irodalom munkájába, majd 1959-ig munkatársa. Költői pályája a bécsi emigrációban bontakozott ki. Két korai kötetében Kassák konstruktivista isk.-jának formai újításait követte. A 30-as évektől költészete szemlélődővé vált, kifejezésmódja hagyományosabb. Az 1945 utáni években versek mellett elbeszéléseket, realisztikus önéletrajzi és korregényeket is írt. Cseh, német és norvég irodalmi műveket fordított. SZOT-díjjal tüntették ki (1972). – M. Szakadj ki, szó! (versek, Bp., 1923); Megy körben az arc (versek, Bp., 1927); Te és ti (versek, Bp., 1931); A norvég leány (r., Bp., 1946); Emberi szó (versek, Bp., 1957); Emberek árnyékkal (elb., Bp., 1958); Márciusi szél (versek, Bp., 1959); Láng és korom (regényes önéletrajz, 1. rész, Bp., 1961); Kormos évek (regényes önéletrajz, 2. rész, Bp., 1961); Nehéz leltár (emlékezések, Bp., 1963); Hol alszanak a sirályok? (kisregények, elbeszélések, Bp., 1965); Magánember (r., Bp., 1966). – Irod. Fodor József: N. J. 70 éves (Élet és Irod., 1967. 20. sz.); Katona Éva: N. J. (Látogatóban, Bp., 1971); Bányai Gábor: Műhelybeszélgetés N. J.-fel (Népszabadság, 1975. ápr. 20.); Mária Béla: N. J.-től búcsúzunk (Élet és Irod., 1975. 31. sz.).