Kezdőlap

Nagy Ambrus (17. sz.): telkes jobbágy az 1631-i Habsburg-ellenes és antifeudális Felső-Tisza vidéki parasztfelkelés egyik vezetője. A Göncre összegyűlt parasztok 1631. aug.-ban Császár Péter vezetésével megalakították a kapitányok tanácsát, amelynek ~ is tagja lett. I. Rákóczi Györgyöt akarták megnyerni a küzdelemhez. 1632 tavaszán azonban Forgách Miklós generális Császárt becsalta Kassára és hosszú kínvallatás után kivégeztette. A parasztok ~ vezetésével folytatták tovább harcukat. Átkeltek a Tiszán, Nyírbátornál azonban Zólyomi Dávid csapatai leverték őket. – Irod. Makkai László: A felsőtiszavidéki parasztfelkelés (Bp., 1954).