Kezdőlap

Nagy András (?Gyulafehérvár, 1612. aug. 13.): hajdúgenerális, a Bocskai által letelepített hajdúk főkapitánya. 1607-ben szerződésre lépett Báthori Gáborral hogy a hajdúság kardjával Erdély fejedelmévé tegye. Ez megtörténvén, 1608-ban fejedelmi tanácsos, a mezei hadak főkapitánya lett, 1611-ben a hajdúk a császár hűségére tértek és ~t kiszolgáltatták Forgách Zsigmond kassai főkapitánynak. Hűséget esküdött a császárnak s részt vett a Báthori elleni hadjáratban. A hadjárat közben a hajdúkkal együtt ismét Báthori oldalára állt, s aug. 15-én Diószegnél megverte a császári sereg egy részét, elfoglalta Kolozsvárt, mire Forgách kénytelen volt Mo.-ra visszahúzódni. 1612-ben Báthorival is szembefordult s titokban Géczy András trónkövetelőt támogatta. Amikor Báthori ennek nyomára jött, elfogatta és kivégeztette. – Irod. Komáromy András: N. A. hajdúgenerális halála (Hadtört. Közl., 1910).