Kezdőlap

Nagy Iván Edgár (Riga, 1877. márc. 17.Bp., 1947. jan. 19.): mezőgazdasági szakíró. Isk.-it Oroszo.-ban kezdte, Bp.-en szerzett államtudományi és bölcsészeti doktorátust, 1903-ban a Földművelésügyi Min. szolgálatába lépett, ahol hosszabb ideig volt a hírszolgálati osztály és sajtóiroda vezetője. 1906-ban hivatalos kiküldetésben a borászati kirendeltség munkálatait irányította Oroszo.-ban. Szerk.-je volt az – évente – nálunk megjelenő Die landwirtschaftliche Produktion der Erde c. kiadványnak. Később földművelésügyi min. osztályfőnök, 1931-től 1933-ig a Mezőgazdasági Múz. ig.-ja. Sokat tett az intézet nemzetközi kapcsolatainak kiépítéséért. 1933-ban meghívták Egyiptomba, a kairói Musée Agricole Fouad I. ig.- jának. A múz. megszervezése után 1936-ban hazatért. Többször beutazta Oroszo.-ot; Egyiptom, valamint a SZU mezőgazdasági termelését tanulmányozta. 1941-ben K- Európa és a Közel-Kelet mezőgazdasága c. tárgykörből egy.-i magántanárrá képesítették. A két világháború között az orosz nyelvet tanította a Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. Mező gazdasági Karán mint lektor. Orosz nyelvtana két kiadásban jelent meg. Eredeti kútforrásokra támaszkodó önálló kutatásai alapján tudományos irodalmi tevékenységet fejtett ki az orosz irodalomtörténet (Puskin, Kolczov, Belinszkij, Lermontov, Osztrovszkij) és az orosz történelem (Rettenetes Iván, Borisz Godunov és kora) területén, valamint orosz írók (Alekszej Tolsztoj, Kolczov, Arcübasev) műveiből fordított magyarra. – F. m. Osztrovszki drámái (Bp., 1913); Osztrovszki és kora (Bpesti Szle, 1922); Orosz nyelvtan (Bp., 1923, 1945); Kolczov (Bpesti Szle, 1924); Belinszki és az orosz irodalom aranykora (Bpesti Szle, 1930); Die landwirtschaftliche Produktion der Erde (Bp., 1932); The Agriculture and the Agricultural Economic Policy of Hungary (New York, 1933); Die Landwirtschaft im heutigen Ägypten (Wien, 1936); Puskin halála (Bpesti Szle, 1937); Szovjet-Oroszország kollektív mezőgazdasági termelése (Bp., 1941); Lermontov (Bpesti Szle, 1941); Rettenetes Iván (Bp., 1942-ben 3 kiadásban); Borisz Godunov (Bp., 1944). – Irod. S. Szabó Ferenc: A hatvanéves Mezőgazdasági Múzeum (Bp., 1956).