Kezdőlap

Nagy Iván, Felsőgyőri Nagy (Balassagyarmat, 1824. jún. 18.Horpács, 1898. okt. 26.): történész, genealógus, az MTA tagja (l. 1858, r. 1874). Jogot végzett Pozsonyban. A szabadságharcban mint honvéd harcolt. 1853-tól Balassagyarmaton ügyvéd, majd 1855-től a pesti Egy.-i Könyvtár tisztviselője. 1870-től 1878-ig a képviselőházi napló szerk.-je, 1883-tól a heraldikai és genealógia társ. egyik alelnöke. Kiadta Komáromi János diáriumát (Pest, 1861), Thököly 1693 – 94-i naplóját (1863), a Zichy-okmánytárat (másokkal, 1871 – 1874), Brutus magyar históriájának II. kötetét (1876). Sok kisebb forrásközlése jelent meg a Történelmi Tárban. – F. m. Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblákkal (I – XII., Pest, 1857 – 1865 és egy pótkötet, Pest, 1868); Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából 1458-1490 (forráskiadvány, I – IV., szerk. Nyáry Alberttel, Bp., 1875 – 78); Nógrád vármegye története az 1544-ik évig (Balassagyarmat, 1907). – Irod. Márki Sándor: Emlékbeszéd N. I. r. tag felett (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1900).