Kezdőlap

Nagy Kálmán (Kolozsvár, 1939. máj. 5.Kolozsvár, 1971. okt. 9.): nyelvész, műfordító. Kolozsvárt a Babes–Bolyai Tudományegy.-en szerzett m. nyelv- és irodalomtanári diplomát (1960). 1971-ig Nagybányán általános isk. tanár volt, majd 1971. febr.-tól haláláig az Utunk c. irodalmi hetilap szerk.-je. Nyelvészeti és műfordítói munkásságának kiemelkedő eredménye a finn Kalevala új magyar forditása. Lefordította Martti Larni: A szép disznópásztorlány c. művét (Bukarest, 1968). – F. m. Kalevala földjén. Részletek a Kalevalából (Bukarest, 1969); Kis magyar nyelvtankönyv különös tekintettel a nyelvhelyesség mindennapi kérdéseire (Bukarest, 1970); Kalevala (műfordítás, Bukarest, 1972); Kalevala (Bp., 1975). – Irod. Varga Domokos: Köznyelvű Kalevala (Kortárs, 1973. 9. sz.); Domokos Péter: Az új magyar Kalevaláról (Nagyvilág, 1973. 7. sz.); Z. Z.: N. K. (Irod. tört., 1974. 1. sz.); Nyirkos István: Lönnrot és a magyar Kalevala (Alföld, 1974. 9. sz.); Ruffy Péter: N. K. (Világaim, Bp., 1979).