Kezdőlap

Nagy Kázmér (Szombathely, 1920. máj. 31.Bp., 1985. aug. 24.): író, újságíró. A bp.-i műegy. közgazdasági karán végzett tanulmányai közben a Nemzeti Újság és az Új Nemzedék szerkesztőségében volt újságíró. Doktori diplomájának megszerzése után a Miniszterelnökség sajtóosztályára került titkári beosztásban. Állása 1945-ben megszűnt, 1946-tól a Közgazdaság c. hetilap segédszerk.-je lett. 1948-ban elhagyta Mo.-ot. New Yorkban, majd 1950-től Ausztráliában, Sydney-ben élt. Folytatta folyóirat-szerk.-i munkáját. 1951-1961-ben Sydney-ben a Dél Keresztje (1957-től Független Magyarország) c. lap munkatársa, majd szerk.-je volt. 1968-ban Angliába költözött, a BBC-nél dolgozott 1968-1980-ban. Cikkei jelentek meg az Irodalmi Újságban, a Katolikus Szemlében, az Új Látóhatárban. 1981-ben visszatért Mo.-ra. – F. m. Hungaria-Képesalbum (Köln-Sydney, 1958); Australia and the Hungarian question in the united Nations (Melbourne, 1966); Az én Ausztráliám (Bp., 1976); Változó Anglia (Bp., 1982); Diplomáciai iratok a magyar politikai emigrációról 1948-ban (Kritika, 1982. 6. sz.); Elveszett alkotmány – A magyar politikai emigráció 1945-1975 (Bp., 1984). – Irod. Újra itthon (interjú, riporter Pintér István, Népszabadság, 1982. dec. 24.); Mezei András: Megkérdeztük… (interjú, Élet és Irod., 1982. 19. sz.).