Kezdőlap

Nagy Lajos (Nyárádgálfalva, 1828. júl. 6.Kolozsvár, 1910. máj. 19.): tanár, szerkesztő, népköltészeti gyűjtő. A kolozsvári unit. kollégiumban és Göttingenben tanult. Itt Budenz Józsefet megtanította magyarul, később hazánkba hívta. A szabadságharcban mint honvéd harcolt. 1857-től 1890-ig a kolozsvári unit. kollégium tanára, közben 1862-tól 1858-ig ig.-ja is: Népmeséket közölt Kriza Vadrózsák c. gyűjteményében. Ő fedezte fel a Barcsai c. székely népballadát. 1861-ben Kriza Jánossal megalapította a Keresztény Magvető c. folyóiratot és első két évfolyamát szerk. is. Kezdeményezésére állították fel Kolozsvárt Hunyadi Mátyás szobrát. – F. m. A nagyváradi disputatiók (Kolozsvár, 1870). – Irod. Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (Kolozsvár, 1933).