Kezdőlap

Nagy Lóránd (Debrecen, 1890. okt. 23.Keszthely, 1971. ápr. 1.): agrárökonómus, c. egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok doktora (1971). Jogi tanulmányait Debrecenben végezte, majd gazdasági oklevelet szerzett. A két világháború között különböző uradalmaknál dolgozott segédtiszti, gazdasági intézői, jószágfelügyelői, jószágig.-i beosztásban. 1940-től 1942-ig osztályvezető volt az Orsz. Mezőgazdasági Üzemi és Termelési Költségvizsgáló Intézetben, 1946-tól 1949-ig a Magtermeltető Magy. Gazdák Szövetkezetének ügyvezető ig.-ja. 1949–50-ben a Minőségi Vetőmag-termeltető Nemzeti Vállalat osztályvezetője volt. 1950–54-ben főrevizori beosztásban az árcsoport vezetője a Földművelésügyi Min.-ban. 1955-től 1960-ig, nyugdíjazásáig az Áll. Gazdaságok Üzemszervezési Kutató Intézetének ig.-ja volt. 1962-ben címzetes egy.-i tanár lett a keszthelyi Agrártudományi Egy.-en. Foglalkozott üzemelemzési kutatásokkal, az állattenyésztés üzemi megszervezésének kérdéseivel, majd a növénytermesztés, különösen a gazdaságos takarmánytermesztés üzemi vonatkozású kérdéseivel. – M. Állami gazdaságok üzemstatisztikája és üzemelemzése (Bp., 1957); Korszerű matematikai módszerek a mezőgazdasági termelésszervezés fejlesztésében (Keszthely, 1966); A termelőszövetkezetek üzemelemzésének módszerei (Bp., 1968). – Irod. Szigethy László: Megemlékezés N. L.-ról (Georgikon, 1971. 2. sz.).