Kezdőlap

Nagy Miklós (Torda, 1840. máj. 30.Bp., 1907. júl. 10.): újságíró, szerkesztő. Jogi tanulmányait a pesti egy.-en végezte. 1863- tól a Vasárnapi Újság belső munkatársa, Pákh Albert halála után, 1867-től 1905-ig szerk.-je. 1873-ban Képes Néplap címmel új lapot indított a nép számára (ennek melléklapjaként szerk. a Világkrónikát). 1885-től Jókai Mórral együtt szerk. az Osztrák-magyar monarchia írásban és képben c., Rudolf trónörökös által megindított kiadvány m. vonatkozású köteteit. Az ő szerkesztésében jelent meg a Magyarország Képekben c. ismeretterjesztő mű (I – II., Bp., 1867 – 68). – Irod. A magyar újságírás negyven éve (1889 – 1929) (Bp., 1929); Dezsényi Béla – Nemes György: A magyar sajtó 250 éve (Bp., 1954); Krúdy Gyula: N. M. (Írói arcképek, I., Bp., 1957): Mikszáth Kálmán: N. M. (Emlékezések és tanulmányok, Bp., 1957:)