Kezdőlap

Nagy Péter (Kolozsvár, 1819. ápr. 22.Kolozsvár, 1884. szept. 16.): ref. püspök. 1839 végén Kolozsvárt segédlelkész, 1841-ben rendes lelkész lett, 1842 – 43-ban a göttingeni egy.-en természetrajzot és természettant hallgatott. 1846-ban a kolozsvári ref. kollégium természettantanára lett. 1848-ban, a szabadságharc kezdetén önkéntes munkatársakkal gyutacsgyárat rendezett be. Urban császári parancsnok a nagyszebeni várbörtönbe záratta, ahonnan Bem szabadította ki. 1850-ben visszatért tanári állásába, amelyet 1858-ig töltött be. Közben már 1855-től 1862-ig a teológiai főisk. tanára volt. 1866-ban az erdélyi egyházkerület püspökévé választották. 1882-ben a debreceni zsinat, 1883-tól haláláig az egyetemes konvent és az Erdélyi Múz. Egyesület elnöke volt. Egyházi munkái mellett ismeretterjesztő természetrajzi cikkeket is írt különböző erdélyi szépirodalmi lapokba (főleg Belényesi Gábor és Csurgó György álnéven). Magyarra fordította E. Milne Állattan c. könyvét (I – II., Kolozsvár, 1846 – 47). – Irod. Finály Henrik: N. P. (emlékbeszéd, Kolozsvár, 1885).