Kezdőlap

Nagy Szabó Ferenc (Marosvásárhely, 1581. szept. 13.Marosvásárhely, 1658. aug. vége): emlékíró, marosvásárhelyi szabómester. Mesterséget Kolozsvárt tanult. Részt vett az 1601 – 02-i erdélyi harcokban. 1611-ben a város lovasságának vicehadnagya. 1613-ban rokona, Borsos Tamás kísérője a portai kövecségben. 1639-től 1642-ig I. Rákóczi György görgényi udvarbírája. A II. Rákóczi György lengyel hadjáratát követő tatárbetöréskor a marosvásárhelyi vár egyik választott kapitánya. Megírta szülővárosa és Erdély 1580 – 1658 közti történetét visszaemlékezés, ill. napló formájában. Munkája érdekes emléke a 17. sz.-i székely lakosság életének és szemléletének. (Kiadta Mikó Imre: Erdélyi Történelmi Adatok. I., Kolozsvár, 1855). – Irod. Kelemen Lajos: N. Sz. F. és a marosvásárhelyi szabó céh (Erdélyi Múzeum, 1901); Kelemen Lajos: N. Sz. F. ifjúkora (Kolozsvár, 1906.