Kezdőlap

Náprágyi Demeter; Napragi (? , 1556 körül? , 1619 körül): kalocsai érsek. Előbb esztergomi kanonok, egri és pozsonyi prépost, majd Báthori Zsigmond alatt erélyi püspök, s Mihály vajda idején erdélyi kancellár. 1603-ban győri, 1605-ben veszprémi püspök lett, 1613-tól kalocsai érsek. – Irod. Jenei Ferenc: Az utolsó magyar humanista főpap: N. D. (Irod. tört. Közl., 1965. 2. sz.)