Kezdőlap

Nedeczky Sándor (Spáca ? , 1654Lábatlan, 1719. aug. 9.): kuruc diplomata. Trencsén vm.-i köznemesi család sarja. Előbb Szelepcsényi érsek udvarában szolgált, majd 1684-től Esterházy Pál nádor titkára. 1690-ben felesége, Huszár Ilona révén számottevő kisalföldi birtokokhoz jutott, s a budai kamara tisztviselője lett. Buzgó császárpárti, Rákóczihoz csak 1706 folyamán csatlakozott. 1707. máj.-tól 1711-ig a fejedelem követe I. Péter cárnál; a varsói titkos szerződés megkötésekor a fejedelem megbízottainak egyike. 1711 őszén külön amnesztiával hazatért. 1713-tól Komárom vm. alispánja volt. – Irod. Nedeczky Gáspár: A N. család (N. S. oroszországi követi iratai és Rákóczi utasításai, Bp., 1891).