Kezdőlap

Nékám Sándor, Alexander Nékám (Bp., 1905. okt. 10.USA, 1982. jún. 1.): jogász. ~ Lajos (1868-1957) fia. A bp.-i tudományegy.-en 1935-ben avatták jogtudományi doktorrá, a párizsi politikai tudományok isk.-jában 1927-ben kapott végbizonyítványt. Tanulmányait 1927-29-ben a londoni közgazdaságtudományi főisk.-n, 1931-ben a Rockefeller-alapítvány ösztöndíjával a Harvard egy.-en (Cambridge, Massachusetts, USA) egészítette ki. Törvényszéki joggyakornok, majd titkár volt Bp.-en, 1935-ben szolgálattételre berendelték az Igazságügyminisztériumba. Már mint miniszteri titkár 1939-ben a miniszterelnökségre került. 1941-ben a külügyminisztérium személyzeti állományában volt, 1944-ben mint miniszteri osztálytanácsos. 1945-ben miniszteri tanácsosként Romániába ment különleges megbízatással, 1946-47-ben a külügyi szolgálat jogi szakértője volt. Az USA-ban letelepedve, jogtudományi bakkalaureusi képesítést szerzett a Yale egy.-en, majd 1952-ben jogtudományi doktori diplomát a Harvard egy.-en, 1949-50-ben lektor a Harvard egy.-en, 1952-1956 között rk. tanár a Boston főisk. jogtudományi karán, 1957-től nyugalomba vonulásáig professzor a Northwestern egy. jogtudományi fakultásán Chicagóban. – F. m. Az Északamerikai Egyesült Államok büntető igazságszolgáltatásának fogyatékosságai (Bp., 1936).