Kezdőlap

Nemes Gerzson (Jászkisér, 1902. okt. 17.Szolnok, 1988. jan. 24.): vízmérnök. Mérnöki oklevelét 1928-ban szerezte Bp.-en. 1928-1948 között több tiszai vízitársulat szakaszmérnöke, illetve a Balatoni Nagyberek Lecsapoló Társulat ig. mérnöke, majd a Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóságnak, illetve jogelődjeinek műszaki vezetője. Főbb munkaterületei az árvízvédelemhez (töltések és műtárgyak építéséhez) tartoztak, emellett tevékeny részt vállalt egyes régiók öntözési feladatainak megoldásában. Szakirodalmi munkássága a technikatörténetírás terén jelentős, a Középtiszavidék és a Jászság vízügytörténeti monográfiái az ő nevéhez fűződnek. 1978-ban MTESZ-díjjal, 1977-ben a Magyar Hidrológiai Társaság tiszteleti tagságával ismerték el úttörő munkáit. – F. m. Az ősi ártéri gazdálkodás és a vízi munkálatok kezdetei 895-1846 (Bp., 1975); A rendszeres szabályozások kora 1846-1944 (Károlyi Zsigmonddal, Bp., 1975); A vízgazdálkodás eredményei 1945-1975 (Pálhidy Csabával, Bp., 1976); A Zagyva- és a Tarna-völgy jászkerületi vízügyeinek krónikája 1279-1876 (Szolnok, 1981). – Irod. Karcagi Gábor: N. G. 1902-1988. (Magyar Vízgazdálkodás, 1988. 2. sz.).