Kezdőlap

Nemes Tihamér (Bp., 1895. ápr. 29.Bp., 1960. márc. 30.): gépészmérnök, a műszaki tudományok doktora (1957), feltaláló, a kibernetika egyik hazai úttörője. Oklevelét Bp.-en 1917-ben szerezte. 1921-ben a Telefon Hírmondónál, 1929-től a Postakísérleti Állomáson dolgozott. 1950-ben a Távközlési Kutató Intézet tudományos munkatársa. 1952-ben a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban dolgozott, 1953-ban pedig a Postakísérleti Állomáson részt vett az első m. televíziós kép- és hangadó berendezés létrehozásában. Ennek keretében dolgozta ki a 625 soros „flying-spot” filmközvetítő egységet saját találmányú kettős optikai rendszerrel. Ezután a Magyar Televíziónál dolgozott 1957-ig. Sokoldalú munkásságot fejtett ki: hőtechnikai területen első találmánya a hőszivattyú volt, melynek jelentőségét csak , később ismerték fel. Legjelentősebb alkotásai azonban az elektronika és kibernetika területére esnek. 1930-ban szabadalmaztatta elektronikus („éter-”) orgonáját, melynek egy oktávját el is készítette. Színes televíziós rendszerekkel már a 30-as évek közepén foglalkozott. Az emberi szervezet és a gépi szerkezet közös vonásait kutatva 1935-ben feltalált egy beszédíró gépet. 1944-ben járógéptalálmányával keltett feltűnést. 1949-ben megjelent tanulmányában az elektronikus számítógépek elve alapján a kétlépéses sakkfeladványok mechanikus megfejtését tárgyalta és gépének rajzát közülte. Kidolgozott egy logikai gépet, amellyel különböző ok- és okozati kapcsolatok automatikusan felismerhetők. – F. m. Über momentane Frequenzanalyse von Lichtschwankungen mittelsrotierenden Scheiben (Archiv für Elektrotechnik, 1932); Colour television with electrical colour filters (Television and Short-Wave World, 1939); Mechanical solution of diophantic problems (Műegy. Közl. 1949); The chessplaying machine (Acta Techn. Hung. 1951); Logical machine for recognizing class and causal relations genetically (Acta Techn. Hung. 1953); Kibernetikai gépek (posztumusz mű, Bp., 1962, németül 1967). – Irod. Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958); N. T. (Rádiótechnika, 1960); Kép és Hangtechnika (részletes életrajzzal, 1960. 3. sz.).