Kezdőlap

Nemeskéri István (Sátoraljaújhely, 1928. szept. 26.Bp., 1986. aug. 19.): tanító, Kossuth-díjas (1949). 1941-ben elvégezte a sárospataki tanítóképzőt, majd beiratkozott a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy.-re, tanulmányait azonban anyagi okok miatt nem tudta befejezni. Tényleges katonai szolgálatra hívták be, majd hadifogságba került. Utána mint tanító dolgozott 1948-ig Bácskeresztúron és Vencsellőn. Ekkor kinevezték a Tiszalöki Kollégium ig.-jának, majd a járási tanács oktatási osztályának osztályvezetője. 1951-től a bp.-i Műszaki Tanárképző Főisk.-n osztályvezető, később ig.-h. Miután a főisk. 1963-ban megszűnt, a Színház- és Filmművészeti Főisk.-n lett főig.-h., átszervezés miatt 1957-ben azonban felmentették. Ekkor került a Bp.-i Műszaki Egy.-re, ahol először a vegyészmérnöki kar dékáni hivatalának volt a vezetője 1958 nov.-éig. Utána a műszaki egy. rektori hivatalának lett hivatalvezetője. 1971-től tíz éven keresztül – egy. adjunktusi beosztásban – a BME Tanárképző és Pedagógiai Intézetben tevékenykedett, a következő évben már ig. h.-sé nevezték ki. 1981. aug. 31-én, megrokkant egészségi állapota miatt nyugállományba helyezését kérte.