Kezdőlap

Némethy Lajos (Buda, 1840. febr. 29.Nyitrabajna, 1917. okt. 8.): egyháztörténész. Esztergomban végezte a teológiát. 1865-ben pappá szentelték. Szomoron, Budán és Pesten segédlelkész, 1888-tól Esztergomban plébános. 1908-tól az iskolatestvérek spirituálisa Nyitrabajnán. Tagja volt a Történelmi, Régészeti és Heraldikai Társulatnak. Számos történeti tanulmánya jelent meg. – F. m. Budapest felsővízivárosi sz. Annáról címzett plébániatemplom rövid története (Bp., 1876); Nagyboldogasszonyról nevezett budapestvári főtemplom (Esztergom, 1876); Törők mecsetek Budán (Bp., 1878); Adatok Árpádházi boldog Margit ereklyéinek történetéhez (Bp., 1884); Emléklapok Esztergom múltjából (Esztergom, 1900).