Kezdőlap

Nendtvich Tamás (Késmárk, 1782Pécs, 1858. aug. 3.): gyógyszerész, botanikus, entomológus. ~ Károly apja. A gyógyszerészoklevelet Pesten szerezte meg, majd 1805-ben Pécsett lett gyógyszerész és gyógyszertár-tulajdonos. Baranya vm.-ben és Szlavóniában rendszeresen gyűjtött növényeket és rovarokat. Kapcsolatban állt Sadler Józseffel is. Nagy lepke- és növénygyűjteményt hagyott hátra. Gyűjtései alapján írta meg fia, Károly disszertációját a pécsi flóráról. – F. m. Pécs és környékének viránya… (Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai, VI., Pécs, 1846); Baranyának fanemei (Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai, VI., Pécs, 1846). – Irod. Róná Jenő: Emlékezés N. T.- ról (Botan. Közl. 1909); Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936).