Kezdőlap

Neufeld Béla (Nagyszőllős, 1894. júl. 6.Bp., 1962. okt. 18.): orvos, szociológiai író. 1902-ben Pozsonyban jogi, majd 1926-ban orvosi diplomát szerzett Prágában. Már egy.-i hallgató korában részt vett a haladó mozgalmakban, tagja volt a Galilei-körnek. Munkatársa volt a Jászi Oszkár szerkesztésében megjelent Huszadik Század c. társadalomtudományi folyóiratnak, majd később a kolozsvári Korunknak, a csehszlovákiai kommunisták magyar nyelvű napilapjának, a Magyar Napnak és a Társadalmi Szemlének. 1935-ben belépett a csehszlovákiai kommunista pártba. 1936-ban tanulmányúton volt az SZU-ban. 1939-ben Csehszlovákiából Romániába emigrált, majd Mo.-ra költözött, az orvosi gyakorlattól antifasiszta politikai és irodalmi tevékenysége miatt eltiltották. Mint az illegális kommunista mozgalom tagját 1940-ben letartóztatták. 1944-ben Buchenwaldba deportálták. 1945-ben tért haza. Az Egészségügyi Múz., majd az Ipari Tanulók Egészségvédelmi Intézetének ig. főorvosa volt. – M. A kor és az ember (Bp., 1936). – Irod. N. B. (Orv. Hetil. 1962. 52. sz.)