Kezdőlap

Neumann Károly (Bp., 1865. márc. 18.Bp., 1944): jogász, közgazdász, 1887 – 1917 között a közmunka- és közlekedésügyi, majd a kereskedelemügyi min. vasúti, bel- és külkereskedelmi osztályain teljesített szolgálatot. 1910-ben min, tanácsos. 1914-től államtitkári hatáskörrel irányította a vasútügyeket. Emellett a keleti kereskedelmi ak.-n a kereskedelmi és váltójog tanára. 1922-től a közgazdaságtudományi kar, majd a műegy.-en a közgazdaságtudományi kar tb. ny. r. tanára. – F. m. A francia pairkamara vitája az elsőszülöttségi jogról (Bp., 1889); A berni egyezmény és az új vasúti üzletszabályzat (Bp., 1893); Vámtarifa és vasúti díjszabás (Bp., 1918); Az új berni egyezmény (Bp., 1928); Közlekedési politika (Bp., 1931); Vasúti fuvarozási jog (Bp., 1932); A közlekedés problémái (Bp., 1938).