Kezdőlap

Neumann Mór (Bp., 1848Bp., 1907. okt.): az első magyar üzemorvos. Molnár Ferenc apja. 1872-ben Bécsben szerezte meg a sebészi képesítést. Az 1870-ben létrehozott Általános Munkás Betegsegélyező és Rokkant Pénztár egyik alapító tagja volt. 1872-től 1882-ig a Betegsegélyező Egylet orvosa. Ezzel egyidejűleg Alexandre Gustave Eiffel francia mérnök felkérésére a margitszigeti hídépítési vállalatnál látta el az orvosi teendőket. Ezután saját kérésére a Ganz-gyárba került üzemorvosnak. A századvégi nagy kolerajárvány idején beköltözött a gyárba és intézkedéseivel elérte, hogy a Ganz-gyárban fordult elő a legkevesebb megbetegedés. Rendszeresen járt a munkások szocialista gyűléseire. Ezredorvossá nevezték ki Békéscsabára, de felmentette magát s így 25 éven át a gyár dolgozóinak orvosa volt. – Irod. Schelken Pálma: Emlékezés egy úttörő üzemi orvosra (Magy. Nemzet, 1978. szept. 15.).