Kezdőlap

Névai László (Bp., 1914. febr. 24.Bp., 1983. júl. 28.): jogász, egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok doktora (1977). A bp.-i tudományegy. jogi karán folytatta tanulmányait. Egy.-i évei alatt haladó ifjúsági mozgalmak résztvevője volt, a Nyugatban s baloldali folyóiratokban jelentek meg írásai. 1936-ban szerezte meg a diplomáját. Ezután ügyvédjelölt volt. 1942-től a KMP tagja. 1942. okt.-től a SZU-ban politikai parancsnokságokon politikai munkatársként, illetve szerk.-ként dolgozott. Részt vett az ukrajnai, a mo.-i, az ausztriai és a csehszlovákiai felszabadító harcokban. 1946-1952 között a Kábel Szovjet Elektromosip. Rt. mo.-i fióktelepén főügyész. 1956-tól oktatott az ELTE (Eötvös Loránd Tudományegy.) jogi karán. 1949-ben egy.-i magántanárrá, 1950-ben tanszékvezetővé, 1952-ben egy.-i tanárrá nevezték ki a szovjet jogi tanszékre, 1965-től a polgári eljárásjogi tanszék vezetője volt. Közben 1952. nov. 15-től 1954. aug. 31-ig a Jogi és Államigazgatási Könyv- és Folyóiratkiadó szerk.-je. Tudományos pályája kezdetén büntetőjogi kutatásokkal foglalkozott. Műveinek tárgya a törvénykezési szervezet és a polgári eljárásjog. 200-nál több írásából 70 idegen nyelven is megjelent. Az 1945 utáni első m. alkotmányjogi tankönyv (1945) egyik szerzője, írója és szerk.-je több polgári eljárásjogi tankönyvnek. Másfél évtizedig főszerk.-je a Külföldi Jogi Szemlének, majd a Magyar Jog c. folyóirat Külföldi Jogi Szemle és Figyelő c. rovatainak szerk.-je volt. Kezdeményezésére és irányításával szervezték meg Bp.-en a szocialista polgári eljárásjogászok első nemzetközi konferenciáját. Az Igazságügyminisztérium felkérésére rendszeresen részt vett a polgári eljárásjogi és törvénykezési szervezeti tárgyú kodifikációs munkálatokban. – F. m. Orosz-magyar jogi és államigazgatási szakszótár (Tardy Lajossal, Bp., 1951); Magyar polgári eljárásjog (társszerk., Bp., 1959); Magyar törvénykezési szervezeti jog (egy.-i tankönyv, Bp., 1961); A polgári perrendtartás magyarázata (Szilbereky Jenő, Bp., 1967, I-II., 1975-762); Polgári eljárásjog (egy.-i tankönyv, társszerző Szilbereky Jenő, Bp., 1968, 1980); A magyar polgári ejárás alapvonalai és a törvénykezési reform (Bp., 1973); Kereset, tárgyalás és ítélet a magyar törvénykezési reform után (Bp., 1974); Szocialista polgári eljárásjogi bibliográfia (1945-1974) (Bp., 1977); Fejezetek a törvénykezési szervezet és a polgári eljárás történetéből (Bp., 1979); Ügyészségi tanulmányok (egy.-i jegyzet, Bp., 1979). – Irod. Földesi Tamás: N. L., 1914-1983 (Egyetemi Lapok, 1983. 12-13. sz.).