Kezdőlap

Niklai Péter, Niklay (Babarc, 1887. aug. 4.Bp., 1965. máj. 10.): levéltáros, történész, szociológus. 1912-ben bölcsészdoktori és történelem-földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett a bp.-i tudományegy.-en. 1912-13-ban a bp.-i Székesfővárosi Könyvtár tisztviselője. 1913-tól a Fővárosi Levéltár munkatársa, ahol levéltári szakvizsgájának letétele (1914) után allevéltárnok lett. 1914-18-ban mint tüzértiszt a szerb és az olasz fronton teljesített katonai szolgálatot. 1924-1945 között a Magyar Szociográfiai Intézet tiszteletdíjas helyettes ig.-ja, majd az Államtudományi Intézet szerződéses alkalmazottja. 1945-49-ben a Fővárosi Levéltár levéltárosa. 1950-52-ben a Levéltárak Orsz. Központjának megbízásából részt vett az egyházi levéltárak anyagának leltározásában. 1952 után egyes levéltárak iratrendezési munkáiban működött közre. Könyvtári és levéltári kérdéseken kívül főként szociográfiával foglalkozott. Kezdeményezte és irányította a Társadalomtudományi Bibliográfia sorozatot, a Községi Adattár, a Helytörténeti Bibliográfia, a Társadalomtudományi Központi Katalógus és a Szellemi Kataszter gyűjtemények létrehozását. 1941-45-ben főként a táj- és népkutatásban vett részt. 1945 után az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc fővárosa c. téma kutatásának volt a vezetője. – F. m. A Magyar Szociográfiai Intézet (Bp., 1930); A Magyar Szociográfiai Intézet szervezete és gyűjteményei (Bp., 1935); A szociográfia helye a tudományban és a gyakorlati életben (Bp., 1938); Magyarország tájegységei (Gróf Imrével, Bp., 1941); Visszaemlékezés a Magyar Tanácsköztársaság levéltárügyére (Levéltári Közlemények, 1959).