Kezdőlap

Nikléczi Boldizsár (? , 1636? , 1704): ev. prédikátor. Alsósztregován volt lelkész, amikor a pozsonyi vértörvényszék 1674. ápr. 4-én halálra és vagyonelkobzásra ítélte. A lipótvári börtönbe zárták, majd innen társaival együtt Nápolyba került gályarabságra. 10 havi sínylődés után, 1670. febr. 11-én de Ruyter holland tengernagy kiváltotta őt is. Hajóval Velencébe, onnan Zürichbe, majd Hollandiába ment. 1677 – 78 -ban a mo.-i protestánsok érdekében Dániában, a Német Birodalomban és Svédo.-ban járt többedmagával követségben. 1679. márc.-ban hazatért Alsósztregovára. 1685-től haláláig besztercebányai lelkész volt. – Irod. Asztalos Miklós: A gályarab N. B. diplomáciai utazása (Károlyi Árpád Emlékkv, Bp., 1933).