Kezdőlap

Nogáll János (Győr, 1820. jún. 24.Nagyvárad, 1899. júl. 19.): r. k. püspök, egyházi író. Nagyszombatban és Pesten tanult teológiát és bölcsészetet. 1843-ban szentelték pappá. 1845 – 53 közt a pesti papnevelő intézet ig.-ja volt. 1853-ban a bécsi Augustineumhoz került lelki ig.-nak. 1857-ben lett nagyváradi kanonok, 1880-ban szentelték püspökké. 1851 – 52-ben szerk. a Der katholische Christ c. német hetilapot. Írt tankönyveket és több teológiai művet m. és német nyelven. – F. m. Magyar nagy Officium… (Buda, 1833); Szentek tudománya… (Pest, 1851); Keresztény hitélet csarnoka (Nagyvárad, 1862); Boldogasszony követése (Pest, 1865); A keresztény hitrendszer… (Nagyvárad, 1876). – Irod. Vucskics Gyula: N. J. életrajza és intézetének története (Nagyvárad, 1918).