Kezdőlap

Noszky Jenő (Nagykereskény, 1880. nov. 3.Bp., 1951. márc. 31.): geológus. Tanári oklevelét a természetrajz, földrajz és vegytan szaktárgyakból 1906-ban szerezte a bp.-i egy.-en. 1906 – 20 között a késmárki líceumban tanított. 1920-tól az MNM Őslénytárában dolgozott, 1942-ben mint annak ig.-ja ment nyugdíjba. 1905-től rendszeres földtani térképezést végzett a Földtani Intézet külső munkatársaként. Maradandó értékű munkássága a leíró őslénytan terén is: számos új fajt határozott meg és írt le. Több száz cikke és tanulmánya jelent meg hazai és külföldi geológiai szaklapokban. 1948-ban megkapta a Szabó József-emlékérmet. – F. m. A Mátra hegység geomorphológiája (Debrecen, 1927); A Cserhát hegység földtani viszonyai (Bp., 1940). – Irod. Schréter Zoltán: Emlékbeszéd N. J. felett (Földtani Közl., 1951. 2. sz.).