Kezdőlap

Nürnbergi Márk (?? , 1418 után): harmincadispán. Délnémet területről került Mo.-ra, ahol Zsigmond kir. pénzügyi tanácsadója lett. 1395-ben kassai, 1399-től 1407-ig budai kamaraispán, harmincadispán, 1415-ben körmöci kamaraispán. A harmincadügyeket erélyes kézzel rendezte, szabályozása az 1405-i törvény egyik része. Bányaügyekben szakértőként szerepelt 1415-ben is. 1404-től 1412-ig a kir. tanács, majd 1418-ig Zsigmond kíséretének tagja. külföldi útjain, 1409-ben ~ bonyolította le a Neumark eladását a német lovagrendnek. – Irod. Mályusz Elemér: Zsigmond király központosító törekvései Magyarországon (Tört. Szle, 1960., 2 – 3. sz.).