Kezdőlap

Nyáry Pál (Pécs, 1905. máj. 19.Bp., 1967. jan. 27.): ref. teológiai tanár. Teológiai tanulmányait a pápai ak.-n végezte, majd az amszterdami ref. egy.-en egészítette ki. 1936-tól Somogyaszalón, 1953-tól Kaposváron lelkipásztor. 1952-től a somogyi egyházmegye esperese, 1954-ben a dunántúli egyházkerület főjegyzője. 1962-től 1966-ig, nyugalomba vonulásáig a bp.-i teológiai ak. társadalomtudományi tanszékének tanára. – Irod. Ny. P. (Református Egyház, 1967. 3. sz.)