Kezdőlap

Nyireő István (Nagybánya, 1893. márc. 20.Bp., 1977. máj. 15.): könyvtáros. A kolozsvári tudományegy. bölcsészettudományi karának elvégzése után könyvtáros 1916-tól a kolozsvári, 1919-től a pozsonyi egy.-i könyvtárban. 1920-tól a Múz.-ok és Könyvtárak Orsz. Főfelügyelőségén dolgozott, majd áthelyezték az OSZK-ba (1923). Tervei szerint növelték a könyvtári célra szolgáló helyiségek alapterületét az MNM épületén belül. A debreceni egy.-i könyvtár ig.-jává nevezték ki (1929). 15 éves működése alatt a 40 000 kötetes állományból félmillió kötetes modern könyvtárat alakított ki. Egy.-i magántanárrá habilitálták (1934). 1945 után az Ak.-i Könyvtárhoz osztották be és megbízták a különgyűjtemények, az olvasótermek megtervezésével. Az MTA Földrajzi Könyv- és Térképtárába került (1954), terveket készített az OSZK várbeli elhelyezésére (1959). Könyvtári vonatkozású tanulmányokat írt. – M. Könyveink és nemzeti kultúránk (Bp., 1921); Az iskolán kívüli népművelés eszközei (Bp., 1922); A könyvtártudomány mai törekvései (Bp., 1930). – Irod. Vértesy Miklós: Terveiből kevés valósult meg, de így is sokat tett (Könyvtáros, 1977).