Kezdőlap

Nyulassy Antal Ignác (Székesfehérvár, 1820. jan. 19.Bakonybél, 1900. szept. 18.): bencés tanár, költő. 1845-től Pannonhalmán, 1847-től Sopronban hitszónok, 1851-től tanár Sopronban, Esztergomban, Komáromban, Pápán és Győrött, majd 1866-tól 1897-ig bakonybéli, nyalkai, tárkányi plébános, végül bakonybéli apátsági perjel. Lírai költeményeit eleinte Bajza, később Czuczor Gergely hatására írta; tanító szándékú népies elbeszéléseivel, rajzaival, életképeivel a falu kulturális felemelkedését kívánta szolgálni. 16 éven át szerk. a Komáromi Kalendáriumot. Kéziratos hagyatékát a pannonhalmi könyvtár őrzi. – Irod. Mérei Kálmán: A pannonhalmi Szent Benedekrend története (VI., 13. Bp., 1916).