Kezdőlap

Oberschall Pál (Rózsahegy, 1871. máj. 11.Bp., 1934. okt. 13.): büntetőjogász. Adolf fia. Jogi tanulmányait a kolozsvári, berlini, párizsi és római egy.-en végezte. A jog- és államtudományi doktorátus megszerzése után 1893-ban bírósági szolgálatba lépett. 1899-ben a pozsonyi jogak.-ra a jogbölcselet, a büntetőjog és eljárás rk., 1901-től r. tanárává nevezték ki. 1901-ben a m. büntetőjog- és eljárásból a kolozsvári egy.-en magántanári képesítést nyert. 1914-től a kassai jogak. tanára. Az I. világháború után a fegyverszüneti bizottság tagja. Tagja volt az Orsz. Közművelődési Tanácsnak. Érdemes munkásságot fejtett ki a jogi irodalom és a büntetőjogi kodifikáció terén. – F. m. A tisztességtelen versenyről (Bp., 1893) A visszaesésről (Pozsony, 1900); Jog- és állambölcseleti jegyzetek (Pozsony, 1902); Deák Ferenc emlékezete (Pozsony, 1904); A büntetőjog történelmi fejlődése és újabb irányzata (Pozsony, 1907); A rehabilitációról (Bp., 1913).