Kezdőlap

Ocskay Gáspár (? , 1590? , 1628): Pozsony várának főkapitánya. ~ János Nyitra megyei alispán fia. A Thurzó család udvarában nevelkedett; Thurzó Szaniszló szolgálatában állt. Ifjú korában török fogságba esett; a fogságból családja váltotta ki. 1613-ban, 1618-ban és 1620-ban Nyitra vm. ogy.-i követe. Részt vett Bethlen Gábor 11. Ferdinánd elleni harcaiban; 1620. jún. 10-én ő üdvözölte a vm.-be érkező fejedelmet. 1620 okt.-ében és 1621 júl. ában a Bethlen mellett felkelt Nyitra vm.-i lovashadak kapitánya, közben 1620 késő őszén Pozsony várának helyettes majd 1621. jan. 4-től főkapitánya volt. – Irod. Follajtár József: O. G. Pozsony város főkapitánya 1621-ben (Hadtört. Közl. 1929).