Kezdőlap

Odescalchi Artúr, herceg; írói nevén Szerémi (Szolcsány, 1836. júl. 21.Körmöcbánya, 1925. jan. 9.): történész, politikus. Egy.-i tanulmányait Lipcsében, Pesten és Bécsben végezte. Ezután hosszabb időt töltött Svájcban, majd Rómában. Hazatérve az újonnan felállított m. honvédségbe lépett századosi rangban. 1878-ban és 1881-ben függetlenségi párti ogy.-i képviselő. A bukovinai székelyek hazatelepítési akcióját ő vezette. 1886-ban ismét ogy.-i képviselő pártonkívüli programmal. A főrendiház tagja. Történelmi tanulmányai jelentek meg a Történelmi Tárban, a Századokban stb. – F. m. Emlékek Bars vármegye hajdanából (Bp., 1892); A Majthényiak és a felvidék (Ernyey Józseffel, I., Bp., 1913).