Kezdőlap

Olt Károly (Zágráb, 1904. máj. 14.Bp., 1985. márc. 22.): politikus, miniszter. 1920-ban települt át Erdélyből Mo.-ra. 1929-ben K-Európa Szemináriumot szervezett, melyen egy.-i hallgatók ismerkedtek a marxizmussal. 1930-tól a KMP tagja. 1932-ben és 1933-ban kommunista diákszervezkedésért letartóztatták és elítélték. 1933-ban rendőri felügyelet alá helyezték. 1934-től mint magántisztviselő a Magánalkalmazottak Orsz. Szövetsége kommunista frakciójában tevékenykedett. 1939-től részt vett a KMP újjászervezésében, 1941 végéig illegális sajtótájékoztató és információs munkát végzett. 1944 nyarán tagja lett a párt értelmiségi bizottságának, s részt vett az ellenállási mozgalom szervezésében. 1945-46-ban a Magánalkalmazottak Biztosító Intézetének (MABI) elnöke és a Magánalkalmazottak Szakszervezetének alelnöke. 1946-47-ben az MKP országos káderosztályának vezetője. 1947. szept.-től 1949. jún. 1-jéig Népjóléti Min. 1949-ben az Ogy. elnöke. 1949-50-ben az Elnöki Tanács titkára. 1950. febr.-tól 1956. okt. 24-ig pénzügymin. volt. 1956-59-ben a M. Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány titkárságának vezetője. 1959-től nyugalomba vonulásáig (1961) az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke. 1946-56 között az MKP, majd az MDP Központi Vezetőségének tagja, 1945-től 1967-ig ogy.-i képviselő. 1957-61-ben az Elnöki Tanács tagja.