Kezdőlap

Opos, Bátor Opos (11. sz.): a Ják nembeli Márton fia. Salamon kir. híve. Kitüntette magát Nándorfehérvár 1072-i ostrománál, majd a mogyoródi csatavesztés után (1074) fedezte Salamon kir: visszavonulását Pozsonyba.