Kezdőlap

Orbók Loránd (Pozsony, 1884. márc. 6.Barcelona, 1924. jún. 20.): tanát, spanyol színműíró. ~ Mór fia, ~ Attila testvére. Az egy.-et Kolozsvárt és a párizsi Sorbonne-on végezte. 1907-ben bölcsészdoktorrá avatták. 1910-től Bp.-en felsőbb leányisk., majd felső kereskedelmi isk. tanár volt. 1912-ben Vitéz László Bábszínháza címmel része volt az első m. nagy sikerű művészi bábszínház megteremtésében. Az I. világháború kitörése Párizsban érte, internálták, utóbb Spanyolo.-ban telepedett le. Spanyol író lett: Lorenzo Azertis néven számos színdarabot írt katalán és spanyol nyelven. A tündér c. színművét 1915-ben a Vígszínház mutatta be. Fontosabb spanyolul irt színművei: a Casanováról szóló A seintgalti lovag; Stephenson; A mester öccse; Bagdad felé; Coya. – Irod. Kuncz Aladár (Ellenzék, 1924); Schöpflin Aladár: Színházi bemutatók (Nyugat, 1934); Bálint Lajos: Azertis (Film Színház Muzsika, 1964. jún. 26.). – Szi. Kuncz Aladár: Fekete kolostor (Kolozsvár, 1931).