Kezdőlap

Orlay Miklós (? , 1650 körül? , 1704. ápr. 20. körül): kuruc ezredes. 1672-ben mint putnoki kapitány a vár őrségével együtt csatlakozott Thökölyhez. Még ugyanennek az évnek a végén a császáriak elől családostul Erdélybe menekült. Apafi birtokadománnyal kárpótolta Mo.-on elkobzott javaiért. Mindvégig kitartott Thököly mellett, 1690 őszén vele együtt bujdosott török földre. 1693-tól a bujdosók lovasságának parancsnoka, majd a fejedelem többszörös portai követe. A karlócai béke után, 1699-ben katonáival Havasalföldön telepedett le. 1704. febr.-ban a töröko.-i bujdosók élén benyomult Erdélybe, s Gyulafehérvár megvétele után egyesült II. Rákóczi Ferenc hadaival. Hirtelen bekövetkezett halálát a kortársak mérgezésnek tulajdonították.