Kezdőlap

Orllé István, Orlay, Ollé, báró (? , 1581ben v. előbb – Putnok, 1641. ápr. 29. előtt): gömöri főispán. ~ Miklós (1542 – 1616) szepesi kamarai tanácsos fia. 1593-ban Bártfán, 1598-ban Bécsben tanult. Bécsi tanulmányai idején kat. hitre tért. 1600 után előbb az udvarnál, majd a putnoki végvár őrségében teljesített szolgálatot. 1619-től a vár kapitánya, később a vár örökös kapitánya lett. Előbb aranysarkantyús vitézi, majd 1622. jún. 3-án öccsével, ~ Jánossal együtt bárói rangot nyert. 1631-től haláláig Gömör vm. főispánja volt. Fia, ~ András (1625 körül – 1681 – 86 között) 1650 tájától Orlaynak írta magát. – Irod. Thaly Kálmán: A br. Orlay s a gr. Serényi család (Bp., 1898).