Kezdőlap

Ormós Zsigmond (Pécska, 1813. febr. 20.Bp., 1894. nov. 16.): művészettörténeti író, az MTA l. tagja (1861). Jogi tanulmányai után mint Vukovics Sebő követ titkára részt vett az ogy.-i ifjúság mozgalmaiban. 1848-ban ogy.-i képviselő, 1849-ben a szabadságharcban való részvétele miatt 9 havi börtönre ítélték. Kiszabadulása után visszavonult a politikai élettől, s egy ideig Itáliában élt. Hazatérte után 1867-ben Temes vm. alispánja, 1871-ben főispánja lett. A D-mo.-i múzeumegylet alapítója és elnöke volt. Több regényt, tanulmányt és cikket írt. – F. m. A bujdosó naplója (r., Temesvár, 1840); Múlt idők és viszonyok (r. Temesvár, é. n.); Fogolyélet a bástyaboltozatban (színmű, Temesvár, é. n.); Adatok a művészet történetéhez (Pest, 1859); Utazási emlékek (Németország művészeti leírása, I – VI., Pest, 1860 – 63); A herceg Esterházy képtár műtörténeti leírása (Pest, 1865); Árpád-kori művelődésünk története (Bp., 1881); Visszaemlékezések (I – III., Bp., 1885 – 88). – Irod. O. Zs. Emlékkönyv (Temesvár, 1883); Potzner S.: O. Zs. (Temesvár, 1895.)