Kezdőlap

Orosz Pál (?? , 1710): kuruc generális. Ung vm.-i előkelő köznemesi család sarja, Pál ungi alispán fia. Fiatal korában Thököly seregében harcolt, majd 1686 után a császár szolgálatába lépett. 1697-ben ezredesként részt vett a zentai csatában. 1703. júl.-ban II. Rákóczi Ferenc hűségérc állt. Előbb ezredes, majd 1704. febr. 8-án generális főstrázsamester lett. Többnyire az erdélyi hadszíntéren harcolt.