Kezdőlap

Orovecz István (Szentetornya, 1925. ápr. 20.Bp., 1969. júl. 15.): vezérőrnagy, politikus. 1935-től 1944-ig mezőgazdasági cselédként dolgozott. 1944. dec.-ben önként jelentkezett a demokratikus m. hadseregbe. 1945. szept.-ben tagja lett az MKP-nek. 1946-ban leszerelt, s mint új földhözjuttatott egyénileg gazdálkodott 1949-ig, majd 1949-ben belépett a gádorosi TSZ-be. Az MDP javaslatára 1949. nov.-ben a Magy. Néphadseregbe került, ahol 1950-ben őrnaggyá léptették elő. A magasabb parancsnoki isk. elvégzése után 1953-tól alezredes. Előbb alakulatoknál különböző főtiszti beosztásokban szolgált, majd alosztályvezető, osztályvezető, ezredparancsnok volt. A SZU-ban a Frunze Katonai Ak.-n tanult (1954–56). Az 1956. okt.-i forradalom és szabadságharc leverésére Bp.-en és Szegeden részt vett a karhatalom szervezésében. 1957-ben a Hajdú-Bihar m.-i karhatalmi egységek parancsnoka lett. 1959-ben a Zrínyi Miklós Katonai Ak. hallgatója. 1961-től ezredes, hadosztályparancsnok-h.; 1962-től hadosztályparancsnok volt. 1966-ban a SZU-ban elvégezte a Vorosilov Vezérkari Ak.-t. 1968–69-ben póttagja, majd tagja az MSZMP Néphadseregi Bizottságának; 1967. nov.-ben vezérőrnaggyá léptették elő.