Kezdőlap

Orszler József Mihály (? , 1800 körül? 1860 körül): folyószabályozó mérnök és térképész. Oklevelét a pesti Institutum Geometricumban szerezte 1835-ben, de mérnöki munkásságát – gyakornokként – már 1829-ben megkezdte. 1844-től 1848-ig a Temesvidéket térképezte. 1850 – 1852 körül helyettes ig. fűmérnöki rangban a Maros felvételének Radna-Lippa közötti szakaszán működött. Térképeivel a Krieget Sámuel által megkezdett Temes-vidéki vízrajzi felvételeket fejezte be. Kézirati hagyatékát az Orsz. Levéltár őrzi.